Ανάμεσα στις νεκρές πόλεις. Ήταν αναγκαιότητα ή έγκλημα οι συμμαχικοί βομβαρδισμοί κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο;

Titel Ανάμεσα στις νεκρές πόλεις. Ήταν αναγκαιότητα ή έγκλημα οι συμμαχικοί βομβαρδισμοί κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο;
Autor*in Grayling, Α.C.
Ort Αθήνα
Verlag Κασταλία
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung