Η Μεγάλη Πλατεία

Titel Η Μεγάλη Πλατεία
Autor*in Μπακόλας, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Κέδρος
Datum 1987
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung