Η πάλη ενάντια στο φασισμό στη Γερμανία

Titel Η πάλη ενάντια στο φασισμό στη Γερμανία
Autor*in Trotsky, Lev Davidovich
Übersetzer*in Πίττας, Κώστας
Übersetzer*in Πετράκος, Χρήστος
Ort Αθήνα
Verlag Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Datum 2002
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung