Ο Κάφκα και οι κομμουνισταί

Wissensbasis

Franz Kafka
Titel Ο Κάφκα και οι κομμουνισταί
Autor*in Dresler, Jaroslav
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 826
Datum 1961
Seiten 1671-1675
Weiteres Μετάφραση από τα τσέχικα: Κωστούλα Μητροπούλου
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung