Ο Έγελος και η γαλλική επανάσταση

Titel Ο Έγελος και η γαλλική επανάσταση
Autor*in Ritter, Joachim
Übersetzer*in Φαράκλας, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung