Περί των της Ελλάδος σιδηρούχων ορυκτών

Wissensbasis

Xaver Landerer
Titel Περί των της Ελλάδος σιδηρούχων ορυκτών
Autor*in Λάνδερερ, Ξ.
Publikation Ιλισσός
Band 3
Ausgabe 17
Datum 1871
Seiten 445
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung