Δόν Κάρλος (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Δόν Κάρλος (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Φραγκόπουλος, Θεόφιλος
Publikation Νέα Δομή
Ausgabe 2
Datum 1.7.1976
Seiten 74
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung