Θέατρον Κεντρικόν, θίασος Αργυροπούλου: Δ. Ιωαννοπούλου, Η Σάσα παντρεύεται, κωμωδία τρίπρακτη. - Schnitzler: Ο Κύκλος, 10 εικόνες

Titel Θέατρον Κεντρικόν, θίασος Αργυροπούλου: Δ. Ιωαννοπούλου, Η Σάσα παντρεύεται, κωμωδία τρίπρακτη. - Schnitzler: Ο Κύκλος, 10 εικόνες
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Νέα Εστία
Band 4
Ausgabe 16
Datum 1928
Seiten 757-758
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung