Η μάχη του Τάνενμπεργκ : Η συντριβή του τσαρικού στρατού στη Γερμανία (1914)

Titel Η μάχη του Τάνενμπεργκ : Η συντριβή του τσαρικού στρατού στη Γερμανία (1914)
Autor*in Γεδεών, Δημήτριος
Ort Αθήνα
Verlag Περισκόπιο
Datum 2003
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung