Ελληνο-Γερμανικό & Γερμανο-Ελληνικό λεξικό ιατρικών όρων

Titel Ελληνο-Γερμανικό & Γερμανο-Ελληνικό λεξικό ιατρικών όρων
Autor*in Καλαιτζής, Χρήστος Αθ.
Herausgeber*in Τουλουπίδης, Σταύρος
Ort Αθήνα
Verlag Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung