Η Σόφι Σολ και η νεανική αντίσταση στη ναζιστική Γερμανία

Titel Η Σόφι Σολ και η νεανική αντίσταση στη ναζιστική Γερμανία
Autor*in Henderson, Simon
Publikation Ιστορία Εικονογραφημένη
Ausgabe 591: Αφιέρωμα. Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ανατολική Γερμανία. Το ζήτημα των πολιτικών προσφύγων
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung