Το δίλημμα του γερμανικού πανεπιστημίου. Η ανώτατη παιδεία κοινό κοινωνικό αγαθό ή ιδιωτική υπόθεση;

Titel Το δίλημμα του γερμανικού πανεπιστημίου. Η ανώτατη παιδεία κοινό κοινωνικό αγαθό ή ιδιωτική υπόθεση;
Autor*in Γιαννακόπουλος, Άγγελος
Autor*in Μάρας, Κωνσταντίνος
Publikation Επιστήμη και Κοινωνία. Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας
Band 13
Datum 2004
Seiten 75-104
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung