Ενιαίο σχολείο και ενιαία εκπαίδευση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γερμανίας : Τομή στη γερμανική εκπαίδευση

Titel Ενιαίο σχολείο και ενιαία εκπαίδευση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γερμανίας : Τομή στη γερμανική εκπαίδευση
Autor*in Γιαγκουνίδης, Παναγιώτης
Hrsg. der Reihe Χατζηδήμου, Δ.
Hrsg. der Reihe Ταρατόρη, Ε.
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Κυριακίδη
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung