Τετράγλωσσο λεξικό γεωλογικών όρων = Dictionary of Geological Terms in Four Languages

Titel Τετράγλωσσο λεξικό γεωλογικών όρων = Dictionary of Geological Terms in Four Languages
Autor*in Χριστοδούλου, Γ.Ε.
Ort Αθήνα
Verlag Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Datum 1991
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung