Βίοι παράλληλοι. Ψυχοβιογραφία των Φραντς Κάφκα και Γιώργου Σεφέρη

Titel Βίοι παράλληλοι. Ψυχοβιογραφία των Φραντς Κάφκα και Γιώργου Σεφέρη
Autor*in Κουρέτας, Δημήτριος
Publikation Ιατρολογοτεχνική στέγη
Datum Φθινόπωρο 1974
Seiten 5-17
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung