Η στάση της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας (EKD) έναντι των παπικών εγκυκλίων και δογματικών κειμένων μετά το 1965

Titel Η στάση της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας (EKD) έναντι των παπικών εγκυκλίων και δογματικών κειμένων μετά το 1965
Autor*in Ζηλιασκόπουλος, Χρήστος - Αθηναγόρας Δ.
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung