Δόν Κάρλος (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Δόν Κάρλος (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Μακρής, Σόλων
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 1161
Datum 1975
Seiten 1549-1550
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung