[Βιβλιοκρισίες] Το τελευταίο βιβλίο του Τόμας Μανν. - Κ.Δ. Μάρκους "Κνουτ Χάμσουν". -Wolfgang Goetz: "Μάγοι και στρατιώτες". - Μία ελληνική επιφυλλίς

Titel [Βιβλιοκρισίες] Το τελευταίο βιβλίο του Τόμας Μανν. - Κ.Δ. Μάρκους "Κνουτ Χάμσουν". -Wolfgang Goetz: "Μάγοι και στρατιώτες". - Μία ελληνική επιφυλλίς
Autor*in Τ.
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 4
Datum 1927
Seiten 242-243
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung