Οδοιπορικό στο Bayreuth, Ριχάρδος Βάγκνερ (1833-1993)

Wissensbasis

Richard Wagner
Titel Οδοιπορικό στο Bayreuth, Ριχάρδος Βάγκνερ (1833-1993)
Autor*in Πατίκης, Γεώργιος Β.
Publikation Νέα Εστία
Band 133
Ausgabe 1574
Datum 1993
Seiten 171-172
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung