Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα : Το δίκτυο του εθνικού συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα στην Γερμανία

Titel Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα : Το δίκτυο του εθνικού συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα στην Γερμανία
Autor*in Βασιλειάδης, Δαμιανός Χ.
Ort Αθήνα
Verlag Γόρδιος
Datum 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung