Λεξικόν Ελληνογερμανικόν. Μετά καταλόγου κυρίων ονομάτων. Υπό P. Α. Ρουσοπούλου τακτικού καθηγητού εν τη ανατολική εμπορική Ακαδημία Βουδαπέστης

Titel Λεξικόν Ελληνογερμανικόν. Μετά καταλόγου κυρίων ονομάτων. Υπό P. Α. Ρουσοπούλου τακτικού καθηγητού εν τη ανατολική εμπορική Ακαδημία Βουδαπέστης
Autor*in Ρουσοπούλος, Ρ. Α.
Ort Εν Αθήναις και εν Λειψία
Verlag Εν Αθήναις Τύποις και αναλώμασι Π. Δ. Σακελλαρίου εν Λειψία παρά E. Haberland
Datum 1900
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung