Τρίγλωσσο λεξικό όρων για επιχειρήσεις : αγγλικό - γερμανικό - ελληνικό

Wissensbasis

Patakis Verlag
Titel Τρίγλωσσο λεξικό όρων για επιχειρήσεις : αγγλικό - γερμανικό - ελληνικό
Autor*in Geisen, Herbert
Autor*in Hamblock, Dieter
Übersetzer*in Μοσχάκης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Πατάκη
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung