Περί των σχολείων της Γερμανίας

Titel Περί των σχολείων της Γερμανίας
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Datum 1813
Seiten 69-75
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung