Χιτλερισμός & αστικόν δίκαιον

Wissensbasis

Panajiotis Zepos
Titel Χιτλερισμός & αστικόν δίκαιον
Autor*in Ζέπος, Παναγιώτης
Publikation Δικαστική
Band 6
Datum 1934
Seiten 35-36
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung