Λοιμολογία ή περί πανώλης, προφυλάξεως και εξολοθρεύσεως αυτής

Wissensbasis

Petros Ipitis
Titel Λοιμολογία ή περί πανώλης, προφυλάξεως και εξολοθρεύσεως αυτής
Autor*in Ηπίτης, Πετράκης Κ.
Ort Βιέννη
Verlag Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Χιρσφέλδ
Datum 1816
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung