Λαμάρκ - Δαρβίνος - Μαρξ. Η καταγωγή του ανθρώπου και η εξέλιξή του στην κοινωνία

Wissensbasis

Karl Marx
Titel Λαμάρκ - Δαρβίνος - Μαρξ. Η καταγωγή του ανθρώπου και η εξέλιξή του στην κοινωνία
Autor*in Γαιτάνου, Αθ.-Γιαννιού
Ort Εν Αθήναις
Verlag Αδελφών Μπλαζουδάκη
Datum 1916
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung