Η γνωσεολογία του H. Rickert ως εισαγωγή στον Νεοκαντιανισμό

Titel Η γνωσεολογία του H. Rickert ως εισαγωγή στον Νεοκαντιανισμό
Autor*in Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης
Ort Αθήναι
Verlag Ο Κοραής
Datum 1929
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung