Διάλογος και διαλεκτική: Η επίδραση του Πλάτωνα στη συγκρότηση της εγελιανής έννοιας της διαλεκτικής

Titel Διάλογος και διαλεκτική: Η επίδραση του Πλάτωνα στη συγκρότηση της εγελιανής έννοιας της διαλεκτικής
Autor*in Δασκαλάκη, Μαρία
Ort Αθήνα
Verlag Αλεξάνδρεια
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung