Ερμηνεία του ποινικού νόμου της Ελλάδος εν συγκρίσει πρός του της Γερμανίας και Ιταλίας

Titel Ερμηνεία του ποινικού νόμου της Ελλάδος εν συγκρίσει πρός του της Γερμανίας και Ιταλίας
Autor*in Βορρές, Δαμιανός
Ort Αθήνα
Verlag Κωνσταντινίδης
Datum 1899
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung