Επτάγλωσσο εμπορικό και οικονομικό λεξικό : Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά.

Titel Επτάγλωσσο εμπορικό και οικονομικό λεξικό : Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά.
Ort Αθήνα
Verlag Hellenews-Εξπρές
Datum 1987
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung