Ο θάνατος της Αγνής Μπερνάουερ. Επισόδιον της ιστορίας της Βαυαρίας

Titel Ο θάνατος της Αγνής Μπερνάουερ. Επισόδιον της ιστορίας της Βαυαρίας
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Έσπερος
Band 5
Ausgabe 108
Datum 1885
Seiten 189-190
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung