Δόν Κάρλος (Εθνικό θέατρο Αθηνών)

Titel Δόν Κάρλος (Εθνικό θέατρο Αθηνών)
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Αθηναϊκά Νέα
Datum 29.11.1934
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung