[Κριτική θεάτρου:] Γριπάλτσερ "Μήδεια" [από τον Θ. Οικονόμου]

Titel [Κριτική θεάτρου:] Γριπάλτσερ "Μήδεια" [από τον Θ. Οικονόμου]
Autor*in Ροδάς, Μιχάλης
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Datum 8.2.1927
Weiteres Παράσταση: F. Grillparzer: "Medea"
Quelle Veloudis 1983, S. 482
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung