Ο ελληνικός Αστικός Κώδιξ

Wissensbasis

Jeorjios Mantzoufas
Titel Ο ελληνικός Αστικός Κώδιξ
Autor*in Μαντζούφας, Γεώργιος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 4
Ausgabe 31
Datum 1940
Seiten 427-432
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung