[Βιβλιοκρισίες:] Ludwig Fulda: "Φύρδην-Μίγδην", "Το καρναβάλι της ζωής". Friedrich Griese, ένας νέος Γερμανός συγγραφεύς. Η πανηγυρική έκδοση των Απάντων του Goethe

Titel [Βιβλιοκρισίες:] Ludwig Fulda: "Φύρδην-Μίγδην", "Το καρναβάλι της ζωής". Friedrich Griese, ένας νέος Γερμανός συγγραφεύς. Η πανηγυρική έκδοση των Απάντων του Goethe
Autor*in T.
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 18-19
Datum 1927
Seiten 948-949
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung