Η χαμένη επανάσταση : Γερμανία 1918-1923

Titel Η χαμένη επανάσταση : Γερμανία 1918-1923
Autor*in Harman, Chris
Übersetzer*in Μπόλαρης, Λέανδρος
Ort Αθήνα
Verlag Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung