Ο Sombart και η συστιματοποίησις της πολιτικής οικονομίας: μεθοδολογική ανάλυσις

Titel Ο Sombart και η συστιματοποίησις της πολιτικής οικονομίας: μεθοδολογική ανάλυσις
Autor*in Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ort Αθήναι
Verlag Ζαχαρόπουλος
Datum 1930
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung