Γκαίτε - Σούμαν - Λιστ

Titel Γκαίτε - Σούμαν - Λιστ
Autor*in Σπανούδη, Σοφία Κ.
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Datum 14.1.1937
Weiteres Σχετικά με J. W. Goethe, R. Schumann, F. Liszt
Quelle Veloudis 1983, S. 421
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung