Διώκεται δι’ 682 εκτελέσεις και λεηλασίας εις Θεσσαλονίκην ο Γερμανός δικηγόρος Μέρτεν

Wissensbasis

Max Merten
Titel Διώκεται δι’ 682 εκτελέσεις και λεηλασίας εις Θεσσαλονίκην ο Γερμανός δικηγόρος Μέρτεν
Autor*in Άγνωστος/η
Publikation Ελευθερία
Datum 19 Μαΐου 1957
Seiten 7
Weiteres ΣΧετικά με τον Max Merten.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung