Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Μαργαρίτης, Αλκιβιάδης
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 1408
Datum 1986
Seiten 339-340
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung