«Διδάσκοντας την Ιστορία στα γερμανικά και στα γαλλικά σχολεία. Το εγχείρημα του κοινού γαλλογερμανικού σχολικού εγχειριδίου». Η αποδόμηση του Εθνικού κράτους και της Ιστορίας του

Titel «Διδάσκοντας την Ιστορία στα γερμανικά και στα γαλλικά σχολεία. Το εγχείρημα του κοινού γαλλογερμανικού σχολικού εγχειριδίου». Η αποδόμηση του Εθνικού κράτους και της Ιστορίας του
Autor*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Publikation Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Datum 2007
Seiten 67-77
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung