Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Φραγκόπουλος, Θεόφιλος Δ.
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 1356
Datum 1984
Seiten 50-51
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung