Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη Φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας: εναίσιμος επί υφηγεσία διατριβή

Titel Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη Φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας: εναίσιμος επί υφηγεσία διατριβή
Autor*in Καζαντζάκης, Νίκος
Herausgeber*in Σταύρου, Πάτροκλος
Ort Αθήνα
Verlag Καζαντζάκη
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung