Η "Μεταμόρφωση" του Κάφκα σε παρισινό θέατρο

Titel Η "Μεταμόρφωση" του Κάφκα σε παρισινό θέατρο
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Η Θεσσαλία
Datum 20.11.1968
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung