Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα της συγχρόνου παιδαγωγικής

Wissensbasis

Jeorjios Paleologos
Titel Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα της συγχρόνου παιδαγωγικής
Autor*in Παλαιολόγος, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1927
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung