Μαρία Στούαρτ (Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδας)

Titel Μαρία Στούαρτ (Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδας)
Autor*in Μπακόλας, Νίκος
Publikation Ελεύθερος Λαός
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 24.11.1964
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung