Η "Ιφιγένεια" του Gluck στο "Βωμό" του Μουσείου της Περγάμου

Titel Η "Ιφιγένεια" του Gluck στο "Βωμό" του Μουσείου της Περγάμου
Autor*in Ταρσούλη, Γεωργία
Publikation Νέα Εστία
Band 14
Ausgabe 157
Datum 1933
Seiten 729-730
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung