Μπρεχτ και Χίτλερ: μια θεατρική-ιστορική παραβολή

Titel Μπρεχτ και Χίτλερ: μια θεατρική-ιστορική παραβολή
Autor*in Πλωρίτης, Μάριος
Ort Αθήνα
Verlag Θεμέλιο
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung