Εκ της ζωής των καταδίκων εν Ελβετία

Titel Εκ της ζωής των καταδίκων εν Ελβετία
Autor*in Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Γ.
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Τυπ. Άγκυρα - Ιωάννου Κουμένου
Datum 1920
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung