Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό: Ο "διεπιστημονικός υλισμός" του Max Horkheimer

Titel Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό: Ο "διεπιστημονικός υλισμός" του Max Horkheimer
Autor*in Καβουλάκος, Κωνσταντίνος
Herausgeber*in Μπουκάλα, Αρετή
Ort Αθήνα
Verlag Αλεξάνδρεια
Datum 2001
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung